lördag 23 november 2013

Mitt yttrandeFörresten är vi inte skilda än.
Inte i lagens egentliga mening.
Det kom ett brev häromdagen från Attunda Tingsrätt.

I brevet fanns en kopia på As ansökan om att fullfölja skilsmässan efter de 6 månaders betänketid som passerat. Tingsrätten meddelade mig att jag nu hade möjlighet att yttra mig i ärendet innan dom faller.
Yttra mig.
Domen har ju redan fallit vare sig Tingsrätten är involverad i den eller ej.

Hur skulle det yttrandet lyda för övrigt?
"Nej, kära Tingsrätten. Jag motsätter mig detta å det grövsta. Jag anser inte att alla åtgärder vidtogs för att utgången i ärendet skulle bli något annat än detta - därav kan inte ärendet fullföljas.
Betänketiden om 6 månader har ingalunda bestått i någon betänketid gällande vårt äktenskap utan har istället innefattat inledning av relation med tredje part varför utgången inte kan anses som rättvisande.
Jag yrkar istället på att ärendet avskrivs i väntan på att alla parter som i egentlig mening är målsägande är redo att ta upp det hela för korrekt bedömning igen."

Mitt yttrande skulle ha inkommit till Tingsrätten senast igår.
Jag skickade inget yttrande.
För domen har redan fallit. Som sagt.

Så nästa vecka kommer väl meddelande om dom i målet.
Att vårt äktenskap är upplöst.
Således är jag inom ett par dagar även i lagens mening skild.
Genom ett meddelande av dom från Tingsrätten.

Och så var ett femtonårigt äktenskap och juridiskt partnerskap till ända.
Vi är inte längre närmast anhöriga.
Inte anhöriga alls.

Bara ett avskrivet och avslutat mål i Tingsrätten.


Inga kommentarer: