måndag 29 december 2008

Alltså är jag

Älskade dotter.
Här är du.
Nu är du.
Likväl har du alltid funnits.
Dina klarblå ögon har evigt speglats i min själ.
Livet i Dig har alltid fyllt min ande.
Ditt leende har ständigt värmt mitt hjärta. 
Ditt väsen har genomsyrat mitt varande.
Långt innan du föddes var du min dotter. 
Långt innan du fanns i mina armar älskade jag Dig.
Och formen av Din kropp fanns ingjuten i min famn. 
I mitt inre. 
Du är. I mig.
Alltså är jag.
Jag lever. I dig.
I evighet.
Amen

Inga kommentarer: